Què fem > Intervenció en violència intrafamiliar i masclista
QUÈFEM
ÀREA: Intervenció en violència intrafamiliar i masclista

Programes dirigits a prevenir i eradicar tot tipus de violència contra les dones. L'objecte d'aquests programes és desenvolupar actuacions de sensibilització, per prevenir i eradicar la violència contra les dones, en totes les seves manifestacions, és a dir, violència de gènere, violència domèstica, violència en el treball, tràfic de dones i agressions sexuals.

Així mateix potenciar mesures que incrementin el grau d'implicació de la societat per combatre-la des d'un millor coneixement de les seves causes i conseqüències.


PROGRAMES ACTUALS

Formació sobre drets de les dones i prevenció de la desigualtat i la violència envers elles

Curs 2:  “Prevenció I atenció de la violència envers les dones”

Adreçat a: treballadors/es socials, psicòlegs/psicòlogues, educadors/es socials, integradors/es, agents de salut, mediadores i mediadors interculturals  i personal d'organitzacions que intervenen amb poblacions immigrades.

Horari: Divendres de 15.30h a 17.45h.

Lloc: Fundació Igenus, C. Enric Granados 116, 2on, 1a.

Calendari: 13, 20 de desembre de 2013;

                   10, 17, 24, 31 de gener i 7 de febrer del 2014.

 Objectius:

 

      1.   Promoure el coneixement i l'exercici dels drets en les dones.

      2 .  Promoure el respecte a la dignitat, la igualtat i a la no discriminació.

 1. Millorar el coneixement de la legislació vigent.
 2. Augmentar el coneixement de les xarxes i recursos, afavorint l'accés als mateixos.
 3. Disminuir la incidència i durada de les situacions de violència i maltractament, i de vulneració de drets, mitjançant la detecció precoç, la derivació i l’acompanyament dels casos.
 4. Prevenir les situacions de violència i maltractament, així com la vulneració de drets, mitjançant la intervenció de les persones formades.

Metodologia de treball:

- Sessions participatives on s'elaboraran els conceptes impartits.

- Coneixement detallat de la legislació actual i els recursos existents, tant generals com específics.

 

Informació Curs drets de les dones

 

Servicio de prevención y atención a la violencia y al maltrato

El Servei de Detecció, Atenció i Prevenció del Maltractament

Treballa per l'eradicació de la violència. Atén a dones, nens i adolescents, i altres adults, derivats des de diferents serveis tant públics com privats, i inclou mesures de detecció, derivació i atenció psicològica tant en poblacions autòctones com immigrades.

El Programa de Defensa dels drets de les poblacions immigrades i prevenció de l'abús i del maltractament

Aquest programa està dirigit a persones immigrades en situació de vulnerabilitat en relació a l'exercici dels seus drets o en risc o situació de maltractament. Està destinat a minimitzar el risc i els danys que es produeixen en aquests casos, a afavorir la integració de les persones immigrades, a enfortir els vincles entre les diferents cultures ia disminuir el risc d'exclusió social. Dins d'aquest programa es realitza la formació de mediadors i mediadores interculturals i voluntariat provinent de les associacions de persones immigrades perquè puguin intervenir dins de les seves col·lectius.

El Programa d'Acollida i Atenció a Nouvinguts

Treballa per detectar i prevenir situacions de risc de violència i desencontre familiar a partir del reagrupament familiar i de l'impacte posterior, i millorar les condicions d'aquest reagrupament.

El Programa Punt Municipal de l'Observatori Regional de la Violència de Gènere de Mejorada del Campo

Les seves funcions són:

 • Aplicar el Protocol d'Actuació del Punt de Coordinació de la Ordres de Protecció de víctimes de Violència de Gènere, incloent-hi l'atenció de les víctimes i dels seus fills/es, i la gestió i coordinació administrativa necessària derivada de la seva aplicació.
 • Parar esment psicosocial individual a les víctimes.
 • Atendre de manera grupal a víctimes i familiars.
 • Desenvolupar activitats de sensibilització i informació dirigides a la prevenció de la violència de gènere.
 • Dinfondre material preventiu relacionat amb la violència de gènere.

Per a això orienta la seva activitat cap a dues grans línies de treball :

 1. L'assistencial dirigida a evitar el desemparament i afavorir la protecció de les víctimes i els seus fills i filles.
 2. La comunitària que pretén sensibilitzar a la població general i als agents socials sobre el fenomen social de la violència de gènere, i disminuir la discriminació i la violència cap a les dones del municipi .

El Programa Formatiu d'Educació Sexual i el Programa de Formació i tractament de conductes de violència familiar i de gènere

Aquests programes estan dirigits a persones causants de maltractaments, segons Mesures Penals de Compliment Alternatiu.

L'objectiu del programa, en totes les seves modalitats d'aplicació, pretén intervenir en les relacions de violència. Les seves estratègies d'intervenció s'orienten a detectar la situació i formes d'abús, tant en la seva dinàmica psicològica i moral o ètica.

El Servei d'Assistència Integral a Dones Víctimes de Tracta amb fins d'Explotació Sexual

El Projecte enfoca la seva intervenció cap a l'assistència integral a dones víctimes de tracta amb fins d'explotació sexual contemplant l'atenció psicològica, de suport social, de salut i d'assistència jurídica a les Dones que no resideixin en Centres d'Acollida. La intervenció té com objecte principal l'atenció individualitzada en un espai reservat (lliure de violència i coaccions) que garanteix la intimitat i la confiança de la dona (i propici a cobrir les mancances de menors al seu càrrec) afavorint l'augment de la seva autoestima, complementat el tractament individual amb el de grup, per a la derivació, si és el cas, cap a altres recursos més especialitzats del sistema públic i privat, amb la finalitat de millorar les seves capacitats personals per a la superació de la seva situació i enfortir els mitjans que garanteixin proporcionar protecció integral a les víctimes que estiguin en situació d'estada irregular.