Què fem > Joves Igenus
QUÈFEM
ÀREA: Joves Igenus

La Fundació potenciarà actuacions adreçades a joves entre 14 i 30 anys destinats a donar suport l'associacionisme juvenil i la seva participació social, així com al foment de programes que possibilitin l'autonomia i promoguin la igualtat d'oportunitats dels i les joves. Entre aquests programes, o actuacions, podem concretar:

Els que possibilitin l'autonomia i promoguin la igualtat d'oportunitats dels i les joves, que tenen per objecte la intervenció directa de les Associacions Juvenils en les diferents àrees amb més risc de marginació juvenil a través de les següents actuacions:

  • Que possibiliten l'emancipació dels i les joves a través de l'accés a la formació, l'ocupació i l'autoocupació.
  • Que promoguin entre la joventut hàbits de vida saludable, i fomentin accions per a la prevenció de malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats, consum de drogues, alcoholisme, tabaquisme i trastorns de la conducta alimentària.
  • Que promoguin la participació de la joventut a través de l'associacionisme, el voluntariat, la cooperació al desenvolupament
  • Que desenvolupin valors de convivència, diversitat i drets humans, i actuacions destinades a afavorir el coneixement mutu i l'estima de la diversitat, a promocionar valors cívics i d'una cultura de pau, així com a millorar la integració i capacitació dels immigrants, dins de la iniciativa de l'Aliança de Civilitzacions.
  • Del moviment associatiu juvenil relacionades amb la cultura, l'oci i el temps lliure i la conservació del medi ambient.

 


PROGRAMES ACTUALS

VII Jornada Cocaonline. 24 d'abril de 2014

La jornada Cocaonline és un espai de trobada per a professionals de l’àmbit dels consums de drogues. En els darrers anys s’ha treballat temàticament diferents aspectes relacionats amb els consums de cocaïna. Aquest any es reflexionarà sobre l’impacte de la crisi econòmica en la salut.

Enguany la jornada es divideix en tre moments. Una conferència sonre l’impacte de la crisi en la salut dels joves. Una taula rodona per a reflexionar sobre la triada: joves, salut i crisi. I per finalitzar un taller sobre l’ètica i la pràctica professional.

Informació y programa:

http://cocaonliner.wordpress.com/

Formació Joves

Relación de cursos:

  • Dirección estratégica de empresas para emprendedores
  • Autoempleate en el sector de la limpieza: plan de empresa y conocimiento del sector emprender en restauración: gestión operativa integral del restaurante
  • crea tu propia empresa: autoempleo
  • Emprender en Restauración: gestióh operativa integral del restaurante


Dirigido a jóvenes Menores de 30 años desempleados/as. Que preferiblemente (no tiene por  qué ser todo el alumnado ) pertenezcan a uno de los siguientes supuestos:

* Que tengan baja cualificación
* Desempleados de larga duración (al menos 12 meses en los últimos 18)
* Que no hayan accedido a su primer empleo
* Que procedan del Plan prepara

Total horas de formación 210,  con formación teórica  y con prácticas no laborales realizadas en empresas.