Què fem > Intervenció en violència intrafamiliar i masclista > Atenció a dones víctimes de violència o en risc de patir-la
QUÈFEM
ÀREA: Intervenció en violència intrafamiliar i masclista Atenció a dones víctimes de violència o en risc de patir-la

El Servei d’atenció i prevenció del maltractament treballa per l’eradicació de la violència contra les dones i, en virtut d’un conveni amb l’Associació Salut i Família, atén les dones en situació de major vulnerabilitat que accedeixen al seu programa

‘Maternitat en risc’ i que presenten indicis de violència per part de les seves parelles. El programa inclou mesures de detecció, derivació, atenció —psicològica i mèdica— i seguiment.

 Atenció a dones víctimes de violència o en risc de patir-la