QUISOM
Fundació Igenus és una entitat sense ànim de lucre que a través de diversos serveis i programes propis treballa per millorar la qualitat de vida de les persones i construir una societat més justa i igualitària. La clau per a ser eficaços en una tasca tan àmplia i ambiciosa és la transversalitat de les nostres accions: treballem de manera simultània i coordinada en les diferents facetes que conformen el benestar de les persones i abordem cada problemàtica tenint en compte —i tractant— tots els factors que hi incideixen. La integració de persones en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social ha estat una constant entre les nostres prioritats.

L'origen d'Igenus està vinculat a l'àmbit sociosanitari i pren com a referència la definició de l'Organització Mundial de la Salut segons la qual «la salut és un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malaltia». Per això els nostres equips multidisciplinars treballen en paral·lel i els nostres programes inclouen activitats d'investigació, formació i prevenció de conflictes, a més de l'atenció i el tractament un cop es manifesta el problema o necessitat concreta.
Igenus canalitza la seva acció social a través de diferents branques que ofereixen serveis privats i gestió de serveis públics. L'atenció directa a les persones es complementa amb una tasca de fons i permanent destinada a generar coneixement, sensibilitzar i formar a diversos col·lectius per tal de construir una societat més sostenible i solidària. La inserció sociolaboral, la salut mental, el tractament de drogodependències, les mesures penals alternatives, l'atenció a la infància, la cooperació i el desenvolupament, la mediació i la violència familiar i de gènere són algunes de les línies de treball que desenvolupem actualment.

Fundació Igenus té la seva seu central a la ciutat de Barcelona i manté delegacions permanents a Reus (Catalunya), Albacete (Castella-la Manxa), Madrid (Madrid), Santander (Cantàbria) i Zaragoza (Aragó), mentre que a Galícia (Vigo), Extremadura (Badajoz) i País Basc  (Bilbao) manté acords de col·laboració amb altres ONG i fundacions locals.

A causa de la seva implicació en el desenvolupament dels Objectius del Mil·lenni, la Fundació Igenus manté iniciatives de cooperació al desenvolupament a Bolívia i Perú (Amèrica Llatina), Xina i Filipines (Àsia) i Senegal (Àfrica).